Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,423

 Giáo dục vì sự phát triển bền vững: cơ hội nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phùng Khánh Chuyên
Nơi đăng: HTKH Giáo dục biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm từ châu Âu và Việt Nam - Hà Nội; Số: 23;Từ->đến trang: 51-57;Năm: 2010
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn