Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,037,824

 Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi kết thúc một số học phần thuộc Bộ môn khoa học môi trường quản lý
Chủ nhiệm:  Võ Văn Minh; Thành viên:  Phùng Khánh Chuyên Nguyễn Văn Khánh Đoàn Thanh Phương
Số: T2010-35 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn