Phạm Ngọc Ái
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,114,877

 
Mục này được 6182 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Ngọc Ái
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/00/1984
Nơi sinh: Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán Quế Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị Marketing; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Nam Đài, Đài Loan
Dạy CN: Nghiên cứu Marketing, Quản trị Marketing.
Lĩnh vực NC: Hành vi người tiêu dùng, thương mại điện tử, truyền thông marketing tích hợp
Ngoại ngữ: Anh văn, Trung văn
Địa chỉ liên hệ: 537 Núi Thành - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: +84-906526808; Mobile: +84-906526808
Email: phamngocai@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2006 đến nay),

 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn