Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phương pháp tiếp tuyến giải và sáng tạo các bài toán tìm giới hạn hàm số
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm Quý Mười*, Vũ Thị Tường Minh
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 1, 2020;Từ->đến trang: 75;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong Chương trình toán bậc phổ thông, các bài toán về tìm giới hạn của hàm số là các dạng toán tương đối khó nhưng khá phổ biến và có thể gặp trong các kì thi Trung học phổ thông, tuyển sinh đại học. Có nhiều phương pháp khác nhau để giải các bài toán này, trong đó phương pháp sử dụng tuyến tiếp tỏ ra hiệu quả và thường được sử dụng trong nhiều trường hợp. Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra hướng sáng tạo các bài tập tìm giới hạn của hàm số ứng dụng phương trình tiếp tuyến và có phương pháp giải cũng như một số nhận xét giúp định hướng cách giải cho học sinh, đưa ra một số ví dụ để học sinh luyện tập. Từ đó học sinh nắm rõ được bản chất của một số bài toán tìm giới hạn của hàm số bằng phương pháp dùng tiếp tuyến.
ABSTRACT
In the math program at high school, finding the limits of functions is a difficult problem but rather common and is often seen in high school as well as university exams. There are many different methods to solve such problems. One of them is the tangential method which is effective and often used in many cases. In this paper, we give some ways to create new problems about limits of functions by using the tangent equations and give a few comments to help students with finding solutions. We also give some examples for practice. Based on the comments, students understand the nature of some problems of find limits of functions more easily by using tangential methods.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn