Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,746,548

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giải tích chuyên ngành 2
Ngành: Toán học
 2016 Sinh viên  Đại học sư phạm
[2]Phương pháp phần tử hữu hạn
Ngành: Toán học
 2016 Sinh viên, Học viên cao học Toán giải tích  Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[3]Lý thuyết bài toán ngược đặt không chỉnh
Ngành: Toán học
 2013 Cao học Toán giải tích  Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[4]Differential Equations
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Students at Advanced Programs Center Of Excellence - Danang University of Technology
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Advanced Programs Center Of Excellence - Danang University of Technology
[5]Disrete Mathematic 356
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Students at Advanced Programs Center Of Excellence - Danang University of Technology
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Advanced Programs Center Of Excellence - Danang University of Technology
[6]Toán chuyên đề
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên  Đại học Bách khoa
[7]Giải tích 1
Ngành: Toán học
 2004 Sinh viên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Bách khoa, Đại học kinh tế
[8]Giải tích 2
Ngành: Toán học
 2004 Sinh viên
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn