Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,010,807

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đỗ Viết Lân
Đề tài: Phương pháp Newton nửa trơn trong chỉnh hóa thưa và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Đoàn Thị Hoàng Trang
Đề tài: Phương pháp hàm phạt cho bài toán cực trị có điều kiện

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Nguyễn Thị Quý Hiếu
Đề tài: Phương pháp chỉnh hóa bởi hàm lọc cho bài toán ngược đặt không chỉnh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[4]Nguyễn Thị Liêu Noa
Đề tài: Giải thuật cho bài toán tối ưu không trơn trong chỉnh hóa thưa và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[5]Nguyễn Đức Tới
Đề tài: Phương pháp chỉnh hóa Tikhonov cho bài toán ngược tuyến tính và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[6]Hoàng Thị Diệu Hiền
Đề tài: Phương pháp giải và sáng tạo các bài toán tìm giới hạn của hàm số

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[7]Lê Thúy An
Đề tài: Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[8]Nguyễn Hạ Vi
Đề tài: Phương pháp giải và sáng tạo các bài toán về dãy số thực

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[9]Nguyễn Thị Ái
Đề tài: PHƯƠNG PHÁP LAGRANGE CHO BÀI TOÁN CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN CHO BỞI PHƯƠNG TRÌNH

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Phạm Thị Thu Thuận
Đề tài: BÀI TOÁN CỰC TRỊ VÀ ỨNG DỤNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[11]Phan Thị Như Quỳnh
Đề tài: PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM TRONG ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn