Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,739

 Ứng dụng hình học xạ ảnh để giải và sáng tạo các bài toán sơ cấp
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Phạm Quý Mười; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T05-06-82 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên

Đề tài xem xét các bài toán sơ cấp dưới quan điểm  hình học xạ ảnh. Từ đó, đề tài xem xét các mối quan hệ giữa hình học xạ ảnh và hình học sơ cấp. Trên cơ sở các mối quan hệ này, chuyến đổi các bài toán xạ ảnh sang các bài toán sơ cấp và ngược lại. Vì vậy, các bài toán sơ cấp có thể được giải dễ dàng khi chuyển qua bài toán xạ ảnh và từ các bài toán xạ ảnh, chúng ta có thể tạo ra (sáng tạo) nhiều bài toán sơ cấp khác nhau.


Sản phẩm được thể hiện dưới dạng  một tài liệu trình bài hình học xạ ảnh, mối quan hệ giữa hình học xạ ảnh và hình học sơ cấp. Tài liệu chứa đựng một số lượng đáng kể các bài tập hình học sơ cấp và lời giải.

Sản phẩm như là một tài liệu tham khảo về hình học xạ ảnh và hình học sơ cấp cho những sinh viên ngành sư phạm toán và các giáo viên giảng dạy toán ở chương trình phổ thông.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn