Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,615

 Tích chập của các toán tử tích phân dạng Fourier và ứng dụng
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Phan Đức Tuấn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Trần Nhân Tâm Quyền, Phạm Quý Mười
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2009- ĐN03 - 35 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn