Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,154

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán chuyên đề - Quy hoạch thực nghiệm
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên Ngành Vật liệu & Cấu kiện Xây dựng  Khoa XDCĐ, trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[2]Vật liệu Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên ngành Xây dựng  Khoa XDCĐ, trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[3]Thí nghiệm Vật liệu Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên các ngành Xây dựng  Khoa XDCĐ, trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn