Phùng Quốc Trí
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,595,015

 
Mục này được 7361 lượt người xem
Họ và tên:  Phùng Quốc Trí
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/10/1983
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật liệu Xây dựng; Tại: Đại học Xây dựng - Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: Ghent University
Dạy CN: Vật liệu xây dựng
Lĩnh vực NC: Vật liệu xây dựng cơ bản;Các loại bê tông đặc biệt: Bê tông tự lèn, Bê tông cường độ cao, Bê tông đầm lăn..Co ngót, từ biến của Bê tông;Tính thấm, khuếch tán;Độ bền Bê tông xi măng
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa XDCĐ, trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: +32495781656
Email: QPhung[at]sckcen.be
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến nay).

Cao học tại Đại học Myongji, Hàn Quốc (2008-2010).

Nghiên cứu sinh tại Đại học Ghent và Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử, Vương Quốc Bỉ (2011-2015).

Nghiên cứu sau tiến sỹ (Postdoc) tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử, Vương Quốc Bỉ (2015-nay).
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hoàn thiện mô hình dự đoán áp lực của Bê tông tự lèn lên thành ván khuôn. Chủ nhiệm: Phùng Quốc Trí. Thành viên: . Mã số: T2010-02-87. Năm: 2010. (Dec 27 2010 7:44PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Tổng quan về kết cấu chôn rác thải phóng xạ - vai trò của bê tông xi măng. Tác giả: Quoc Tri Phung. Seminar Khoa học - Trường Đại học Bách Khoa. Năm 2016. (May 16 2016 11:34AM)
[2]Bài báo: An overview on concrete durability in engineered barriers for radioative waste repository – A case study on calcium leaching. Tác giả: Phùng Quốc Trí, Lê Xuân Chương. In Proceeding of Advanced Technology in Civil Engineering Towards Sustainable Development. Số: -. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:10AM)
[3]Bài báo: Concrete Permeability and Its Measurements. Tác giả: Q.T. Phung
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: (4)45. Trang: 250-258. Năm 2011.
(Dec 1 2011 11:39PM)
[4]Bài báo: A study of High strength Self-compacting concrete. Tác giả: H.H. Pham and Q.T. Phung. Proceeding, 15 th Science and Technology Conference, University of Civil Engineering. Số: Vol. 3. Trang: 98-107. Năm 2007. (Dec 30 2010 7:58AM)
[5]Bài báo: Researching High strength Self-compacting concrete. Tác giả: Q.T. Phung, T.T. Nguyen. Student’s Science and Technology Conference, University of Civil Engineering
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2006.
(Dec 30 2010 7:55AM)
[6]Bài báo: Researching and improving High strength concrete with compressive strength 100MPa for model civil engineering applications. Tác giả: H.T. Le, Q.T. Phung, T.D. Nguyen and T.T. Dao. Student’s Science and Technology Conference, University of Civil Engineering. Năm 2005. (Dec 30 2010 7:54AM)
[7]Bài báo: Researching High strength concrete with compressive strength 100MPa for model civil engineering applications. Tác giả: H.T. Le, Q.T. Phung. Student’s Science and Technology Conference - University of Civil Engineering
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2004.
(Dec 30 2010 7:53AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Application of Multiple Techniques to Quantify Pore Structure of Degraded Cementitious Materials. Authors: Quoc Tri P, Norbert M, Diederik J.. Schutter GD, Belie ND, Janssens A, Bossche NVD, editors. XIV DBMC 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components. Ghent, Belgium: RILEM Publications S.A.R.L. No:. Pages: 12. Year 2017. (Jun 13 2017 7:02PM)
[2]Article: Methodology to study the changes in microstructure and transport properties of the Boom Clay - concrete interface. Authors: Phung QT, Maes N, Claret F, Gaboreau S, Leysen J.. 1st Annual CEBAMA Workshop Proceedings. Barcelona