Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,155,836

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp tính
Ngành: Hoá học
 2017 Sinh viên năm 3  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Hóa học hữu cơ
Ngành: Hoá học
 2016 SV năm nhất  Viện Đào tạo Việt Anh (VN-UK)
[3]Anh văn chuyên ngành công nghệ thực phẩm
Ngành: Hoá học
 2016 Sinh viên đại học chính quy ngành hóa thực phẩm  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Quá trình thủy lực và cơ học vật liệu rời
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn