Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,530,511

  CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

 - 2012 - 2016: thực hiện đề tài tiến sĩ " Tăng cường tính năng cản hơi nước của vật liệu poly(vinyl alcohol) bằng phương pháp biến tính nhiệt và hóa học (Chemical/thermal modification of Poly(vinyl alcohol) film for enhanced water vapour barrier properties)" tại vương quốc Anh.

- Các hội thảo/hội nghị đã tham gia: 
  • 06/2012 - Hội nghị khoa học của sinh viên Viện khoa học vật liệu và kỹ thuật (MERI seminar day) - Tổ chức tại trường Sheffield Hallam - Tham gia trình bày poster.
  • 12/2012 - Sự kiện Poster mùa giáng sinh của BMRC hợp tác với MERI (BMRC/MERI christmas poster event) - Tổ chức tại trường Sheffield Hallam - Tham gia trình bày poster
  • 01/2013 - Hội nghị khoa học hàng năm lần thứ 7, nhóm hóa học vật liệu phân hủy (7th Annual Meeting, Sheffield Hallam University, RSC Biomaterials Chemistry group) -  Tổ chức tại trường Sheffield Hallam
  • 03/2013 - Hội thảo của nhóm khoáng Clay (Clay Mineral Group meeting - part of The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland) - Tổ chức tại trường Durham, Anh.
  • 06/2013 - Hội nghị khoa học của các nhà nghiên cứu trẻ (MacroGroup Young Researcher Meeting) - Tổ chức tại Nottingham University, Anh - Tham gia trình bày poster. 
  • 11/2013 - Hội nghị khoa học Polymar dành cho các nhà nghiên cứu trẻ (Conference Polymar 2013 for Early Stage Researcher (ESR)) - Tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha - Tham gia với tư cách là người báo cáo. 
  • 12/2013 - Sự kiện Poster mùa giáng sinh của BMRC hợp tác với MERI (BMRC/MERI christmas poster event) - Tổ chức tại trường Sheffield Hallam - Tham gia trình bày poster
  • 12/2013 - Hội thảo của nhóm quang phổ hồng  ngoại và Raman lần thứ 204 (IRDG christmas meeting and poster session) - Tổ chức tại đại học UCL, London, Anh - Tham gia trình bày poster. 
  • 05/2014 - Hội nghị khoa học của viện nghiên cứu vật liệu khoa học và kỹ thuật (MERI research symposium day) - Tổ chức tại Sheffield Hallam University, Anh - Tham gia báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu. Ở hội nghị này, tôi đã được vinh dự được trao giải nhì dành cho sinh viên nghiên cứu sinh có báo cáo hay nhất.
  • 27-29/06/2016: Hội thảo về Sự phát triển và Ứng dụng của vật liệu sinh học tiên tiến và thiết bị y sinh (A Vietnam-UK workshop on Development and Applications of Advanced biomaterials and Medical devices to improve health outcomes of underserved populations) - Đại học quốc tế - Đại học quốc gia TP.HCM - Tham gia trình bày poster.abortion pill services farsettiarte.it having an abortion

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn