Phan Thị Quỳnh Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,107,108

 
Mục này được 12632 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Quỳnh Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông; Tại: Đại học bách khoa - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tin học - Viễn Thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0988159624
Email: huongptq11@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 01/12/2012 đến nay: Công tác tại Bộ môn Mạng - Viễn Thông, Khoa CNTT, Trường CĐ CNTT
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng hiệu quả thông tin kênh truyền trong truyền dẫn MIMO đa người dùng. Chủ nhiệm: Phan Thị Quỳnh Hương. Mã số: T2014-07-01. Năm: 2014. (Aug 11 2015 10:48AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THÔNG TIN KÊNH TRUYỀN TRONG TRUYỀN DẪN MIMO ĐA NGƯỜI DÙNG. Tác giả: Phan Thị Quỳnh Hương. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 12(85).2014 Quyển 2. Trang: 40->43. Năm 2014.
(Aug 11 2015 10:54AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 11 2015 10:58AM)
[1]Kỹ thuật truyền số liệu Chủ biên: Phan Thị Quỳnh Hương. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn