Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,234

 Xây dựng chương trình tối ưu hóa theo chỉ tiêu thời gian và chi phí trên sơ đồ mạng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: KS Phạm Thị Trang
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 30/2009;Từ->đến trang: Trang 48 ÷ trang 54;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tối ưu hoá theo chỉ tiêu thời gian - chi phí trên sơ đồ mạng là một trong những giải pháp tương đối hữu hiệu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện từng danh mục công việc hay toàn bộ công trình tương ứng với tổng chi phí thấp nhất. Xuất phát từ vấn đề hạn chế về nguồn vốn đầu tư trong xây dựng, tính cạnh tranh khốc liệt về giá thành và hiệu quả của việc rút ngắn thời gian thi công để sớm đưa công trình vào khai thác, nên việc nghiên cứu thiết lập chương trình tính toán tối ưu hoá sơ đồ mạng theo chỉ tiêu thời gian với chi phí tăng thêm nhỏ nhất là hết sức cần thiết nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao trong việc tổ chức sản xuất xây dựng công trình.
ABSTRACT

Establishing optmizing by element time and cost on network diagram program is useful solution, cause compress times to build constructive work or total project with the least intensive outgoings. Proceed from limited channel investment, hard competion about price and effect of compress times to exploit project, It is necessary to stydy and establish optmizing by element time and cost on network diagram program, which purpose to large effectual economy on constructional.

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn