Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,812

 Nghiên cứu và xây dựng quy trình lập dự án triển khai thực hiện quá trình thi công xây dựng của nhà thầu trong thời kì hội nhập kinh tế thế giới.
Chủ nhiệm:  Th S Phạm Thị Trang; Thành viên:  
Số: T2009-02-65 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

·        Loại sản phẩm: 

        - Nghiên cứu phát triển cơ sở lý luận, xây dựng quy trình lập dự án triển khai thực hiện quá trình xây dựng nhằm ứng dụng vào việc giảng dạy tại Khoa Quản lý dự án - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ứng dụng vào công trình cụ thể của nhà thầu xây dựng.

      - Phần mềm tối ưu hóa sơ đồ mạng theo chỉ tiêu thời gian và chi phí

·        Địa chỉ có thể ứng dụng:

           - Đào tạo (Khoa Quản lý dự án xây – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng)
                    - Doanh nghiệp nhận thầu xây dựng: Công ty cổ phần Vinaconex 25 và các doanh nghiệp xây lắp khác.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn