Phan Thị Thanh Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,870

 
Mục này được 1419 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Thanh Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/11/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử - Tin học; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Tự động hóa
Lĩnh vực NC: Tự động hóa
Điện tử công suất
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 05/2011 - 12/2019: Giảng dạy tại Khoa Điện - Điện tử, Trường cao đẳng nghề Số 5 - Bộ Quốc Phòng.
03/2020 - 10/2020: Giảng dạy tại Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Đông Á.
10/2020 đến nay: Giảng dạy tại Bộ môn Tự động hóa, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bộ quan sát trạng thái bền vững H∞ cho hệ thống phi tuyến lipschitz với thông số thay đổi: Phương pháp chia lưới. Tác giả: Hoàng Dũng, Phạm Thanh Phong*, Phan Thị Thanh Vân, Phạm Duy Dưởng, Dương Quang Thiện
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531, VOL. 20, NO. 11.2. Trang: 26-32. Năm 2022.
(May 22 2023 10:04AM)
[2]Bài báo: APPLYING COMPUTER VISION FOR INSPECTING QUALITY OF BOTTLE AND FOREIGN OBJECT DETECTION. Tác giả: Dang Hieu Trương - Kim Anh Nguyen - Thi Thanh Van Phan. 2022 7th National Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB). Số: ISBN 978-604-80-7240-7. Trang: 34 - 40. Năm 2022. (May 22 2023 10:16AM)
[3]Bài báo: BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO CHO NGHỊCH LƯU NGUỒN qZ NỐI LƯỚI. Tác giả: Phan Thị Thanh Vân, Nguyễn Kim Ánh, Ngô Văn Quang Bình. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: Vol. 18, No. 7. Trang: 1-6. Năm 2020. (Sep 17 2021 10:34PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Real-time Damper Force Estimation for Automotive Suspension: A Generalized H2/LPV Approach. Authors: Thanh-Phong Pham, Gia Quoc Bao Tran, Olivier Sename, Thi Thanh Van Phan, Dung Hoang, Quoc Dinh Nguyen. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. No: ISSN (ISBN): 1587-3811, Số 4, Volume 50. Pages: 309 - 317. Year 2022. (Aug 17 2022 10:39AM)
[2]Article: A compact 1×3 two-mode selective silicon photonic router/switch using two tunable phase shifters. Authors: Duong Quang Duy, Truong Cao Dung, Dang Hoai Bac, Nguyen Binh, Nguyen Tan Hung, Tang Tan Chien, Le Thi Phuong Mai, Nguyen Vy Rin, Phan Thi Thanh Van. European Alliance for Innovation. No: ISSN: 2410-0218, Vol. 8, Issue 28. Pages: 1-10. Year 2021. (Sep 17 2021 10:50PM)
[3]Article: Computationally efficient model predictive control for quasi-Z source inverter based on Lyapunov function. Authors: Minh-Khai Nguyen, Kim Anh Nguyen, Thi-Thanh-Van Phan, Van-Quang-Binh Ngo. International Journal of Modelling, Identification and Control (IJMIC). No: Vol. 36, No. 4. Pages: pp. 342-352. Year 2021. (Nov 22 2021 9:04AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chứng nhận “Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ” của Bộ tổng tham mưu. Năm: 2012.
[2] Bằng Khen “Đoàn viên Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, lao động Quốc phòng và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2014 ” của Bộ Tư Lệnh Quân khu 5. Năm: 2014.
[3] Chứng nhận “ Đạt Giải Nhì tại Hội Giảng giáo viên dạy nghề thành phố Đà Nẵng năm 2014” của Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TP Đà Nẵng. Năm: 2014.
[4] Giấy Khen “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy nghề năm học 2016 – 2017” của Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TP Đà Nẵng. Năm: 2017.
[5] Chứng nhận " Đạt Giải Nhất tại Hội Giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng năm 2017" của Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TP Đà Nẵng. Năm: 2017.
[6] Bằng Khen “Đoàn viên công đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn năm 2018” của Bộ Tư Lệnh Quân khu 5. Năm: 2018.
[7] Giấy Khen “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy nghề năm học 2017 – 2018” của Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TP Đà Nẵng. Năm: 2018.
[8] Bằng Khen “Đạt Giải Ba tại Hội Giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Toàn quốc năm 2018” của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH. Năm: 2018.
[9] Bằng khen “Đoàn viên Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2017 - 2019” của Bộ Tư Lệnh Quân khu 5. Năm: 2019.
[10] Giấy Khen của Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021- 2022.. Số: 389/QĐ-CĐĐHSPKT. Năm: 2022.
[11] Giấy Khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng vì đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021- 2022.. Số: 3192/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn