Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,524

[1] Chứng nhận “Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ” của Bộ tổng tham mưu. Năm: 2012.
[2] Bằng Khen “Đoàn viên Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, lao động Quốc phòng và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2014 ” của Bộ Tư Lệnh Quân khu 5. Năm: 2014.
[3] Chứng nhận “ Đạt Giải Nhì tại Hội Giảng giáo viên dạy nghề thành phố Đà Nẵng năm 2014” của Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TP Đà Nẵng. Năm: 2014.
[4] Giấy Khen “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy nghề năm học 2016 – 2017” của Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TP Đà Nẵng. Năm: 2017.
[5] Chứng nhận " Đạt Giải Nhất tại Hội Giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng năm 2017" của Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TP Đà Nẵng. Năm: 2017.
[6] Bằng Khen “Đoàn viên công đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn năm 2018” của Bộ Tư Lệnh Quân khu 5. Năm: 2018.
[7] Giấy Khen “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy nghề năm học 2017 – 2018” của Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TP Đà Nẵng. Năm: 2018.
[8] Bằng Khen “Đạt Giải Ba tại Hội Giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Toàn quốc năm 2018” của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH. Năm: 2018.
[9] Bằng khen “Đoàn viên Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2017 - 2019” của Bộ Tư Lệnh Quân khu 5. Năm: 2019.
[10] Giấy Khen của Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021- 2022.. Số: 389/QĐ-CĐĐHSPKT. Năm: 2022.
[11] Giấy Khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng vì đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021- 2022.. Số: 3192/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn