Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,853,987

  Nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm hệ thống điện đa chức năng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Văn Kiên
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 3(64).2013;Từ->đến trang: 60-64;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm hệ thống điện đa chức năng từ các môđun thí nghiệm rời trong phòng thí nghiệm bảo vệ Rơle thuộc khoa Điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Việc xây dựng thành công mô hình thí nghiệm này không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, phục vụ công tác đào tạo cho các sinh viên chuyên ngành hệ thống điện của khoa Điện mà còn mở ra các ứng dụng phục vụ các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực bảo vệ rơle – tự động hóa và ổn định hệ thống điện. Nghiên cứu trên cần thiết trong bối cảnh nguồn kinh phí đầu tư hàng năm cho tho thiết bị thí nghiệm còn hạn chế trong khi nhu cầu thí nghiệm, thực hành và nghiên cứu ngày một tăng nhanh.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper presents research results to build models of experimental multi-functional power system from the left in the experiment modul Relay’s Protection Laboratory at the Department of Electrical Engineering, University of Technology, The University of Da Nang. The successful construction of experimental models not only improve the efficiency of equipment, service training for students majoring in the Department of Electrical Engineering but also opens applications for research intensive research in the field of relay protection, automation and power system stability. Studies necessary in the context of investment funds annually to tho laboratory equipment is limited while demand experiment, practice and research is increasing rapidly.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn