Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,656

 Nghiên cứu để chế tạo bộ nguồn dùng trong phòng thí nghiệm rơle, Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Hữu Hiếu
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  ThS. Phạm Văn Kiên, KS. Lê Hồng Lâm, ThS. Nguyễn Hồng Việt Phương, KS. Nguyễn Tùng Lâm
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: T2011-02-15 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn