Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,854,585

 Nghiên cứu, tính toán mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện theo thông tin đo lường
Chủ nhiệm:  Phạm Văn Kiên; Thành viên:  Hoàng Trần Thế
Số: T2016-02- 18 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Nghiên cứu các phương pháp tính toán đánh giá ổn định tĩnh hệ thống điện.

Nghiên cứu sử dụng thuật toán loại trừ Gauss để xây dựng chương trình tính toán đẳng trị sơ đồ.

Xây dựng chương trình giám sát công suất nút tải thông qua miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh cho hệ thống điện IEEE 9 nút theo thông tin đo lường.

Đề tài đã xây dựng được mô-đun tính toán đẳng trị sơ đồ bằng thuật toán loại trừ Gauss.

Đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các thuật toán để xây dựng chương trình và mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện theo thông tin đo lường. Mô hình này được kết nối với máy tính.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn