Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,368

 Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cấu trúc lưới
Chủ nhiệm:  TS. Lê Đình Dương; Thành viên:  PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng, ThS. Phạm Văn Kiên, ThS. Huỳnh Văn Kỳ
Số: Đ2015-02-114 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Đề tài đã xây dựng được mô-đun tính toán đẳng trị sơ đồ bằng thuật toán loại trừ Gauss.

Đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các thuật toán để xây dựng chương trình và mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định của tải, nguồn và cấu trúc lưới. Mô hình này được kết nối với máy tính.
- Đề tài đã xây dựng bộ tạo tín hiệu ngẫu nhiên cho phụ tải.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn