Nguyễn Minh Tâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,390

 
Mục này được 14648 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Minh Tâm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/10/1994
Nơi sinh: Đà nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Marketing ; Tại: University of Lincoln
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: Tourism, Digital Marketing, Responsibility and ethics in Marketing
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: minhtamnguyen@due.edu.vn; tamnm@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn thông tin trực tuyến đến hình ảnh điểm đến và ý định đi du lịch . Chủ nhiệm: Nguyen Minh Tam. Mã số: T2020-04-59. Năm: 2020. (Dec 29 2020 12:10AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sự hình thành hình ảnh điểm đến: Tính chuyên nghiệp và tín nhiệm của nguồn thông tin trực tuyến hữu ích như thế nào?. Tác giả: Nguyen Minh Tam. Tạp chí công thương. Số: 27. Trang: 298-303. Năm 2020. (Dec 29 2020 12:07AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Challenges and enablers of women entrepreneurs’ career advancement in Vietnam’s coffee industry. Authors: Giang NT Nguyen , Thinh Gia Hoang , Tam Minh Nguyen , Thanh Thien Ngo. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. No: 15. Pages: 76-95. Year 2021. (Jun 24 2021 3:00PM)
[2]Article: The survival of hotels during the COVID-19 pandemic: a critical case study in Vietnam. Authors: Thinh Gia Hoang · Ngan Tuyet Truong · Tam Minh Nguyen. Service Business. No: 15. Pages: 209-229. Year 2021. (Jun 24 2021 3:07PM)
[3]Presentations: SOCIAL MEDIA USE FOR THE PURPOSE OF TEAM CREATIVITY: THE PERSPECTIVES OF SOCIAL CAPITAL THEORY AND TEAM CLIMATE FOR INNOVATION THEORY. Authors: Chu My Giang, Nguyen Minh Tam, Nguyen Cao Lien Phuoc. nternational Conference for Young Researchers in Economics & Business (ICYREB 2020). Pages: 747-761. Year 2021. (Jul 1 2021 7:47PM)
[4]Presentations: How useful are online reviews' characteristics ? : observation through OTA channels. Authors: Nguyen Cao Lien Phuoc, Nguyen Minh Tam, Chu My Giang. International Conference for young researchers in Economics & Business. Pages: NA. Year 2021. (May 21 2021 12:45AM)
[5]Presentations: FACTORS AFFECTING M-SHOPPING DURING COVID-19 PANDEMIC: Based on the S-O-R model.. Authors: Tran Bao Nguyen- Tran(1), Tam Nguyen Minh(1), Thanh Ngo Thien(2). Conference on Economics, Business, and Tourism (3rd CEBT-2020). Year 2020. (Sep 7 2020 2:40PM)
[6]Presentations: Testing the mediating role of Satisfaction in the relationship between Destination image and Destination loyalty:Observations across VietNam. Authors: Tam M NGUYEN, Tri D M PHAN, Thanh T NGO. Conference on Economics, Business, and Tourism (3rd CEBT-2020). Year 2020. (Sep 7 2020 2:43PM)
[7]Presentations: Measuring the interrelationships of events, destination image, destination satisfaction and destination loyalty: Observations from Lincoln, United Kingdom. Authors: Tam Nguyen Minh & Ilenia Bregoli. 2nd International Research Symposium. Year 2018. (Oct 31 2019 9:18PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing căn bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên  Đại học Kinh Tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn