Nguyễn Minh Tâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,455

 
Mục này được 12612 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Minh Tâm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/10/1994
Nơi sinh: Đà nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Marketing ; Tại: University of Lincoln
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: Tourism, Digital Marketing, Responsibility and ethics in Marketing
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0977261277
Email: minhtamnguyen@due.edu.vn; tamnm@due.edu.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Measuring the interrelationships of events, destination image, destination satisfaction and destination loyalty: Observations from Lincoln, United Kingdom. Authors: Tam Nguyen Minh & Ilenia Bregoli. 2nd International Research Symposium. Year 2018. (Oct 31 2019 9:18PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing căn bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên  Đại học Kinh Tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn