Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,928

 Bàn về qui định sổ kế toán trong Thông tư 200 (của Bộ Tài chính)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Hà Tấn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Tháng 5/2015;Từ->đến trang: 5 - 6;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phân tích chỉ ra những bất cập và đề xuất trình bày lại một số qui định cho hợp lý hơn.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn