Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Ngô Hà TấnĐường Nguyễn Hưng. Kỷ yếu kế toán, kiểm toán Việt Nam. Số: 4/2016. Trang: 294-301. Năm 2016. (Jul 7 2016 8:44AM)
[2]Bài báo: Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Ngô Hà Tấn, Đường Nguyễn Hưng. Kỷ yếu kế toán, kiểm toán Việt Nam. Số: 4/2016. Trang: 294-301. Năm 2016. (Jul 7 2016 8:49AM)
[3]Bài báo: Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Ngô Hà Tấn, Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán( Kỷ yếu 20 năm). Số: 4/2016. Trang: 294-301. Năm 2016. (Jul 7 2016 8:54AM)
[4]Bài báo: Về nội dung phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của DN. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 5/2016. Trang: 18 20. Năm 2016. (Jul 7 2016 8:37AM)
[5]Bài báo: Vận dụng kế toán trách nhiệm trong công ty du lịch. Tác giả: Ngô Hà Tấn
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Tháng 3/2015. Trang: 6 - 8. Năm 2015.
(Jul 23 2015 10:27AM)
[6]Bài báo: Bàn về qui định sổ kế toán trong Thông tư 200 (của Bộ Tài chính). Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Tháng 5/2015. Trang: 5 - 6. Năm 2015.
(Jul 23 2015 10:34AM)
[7]Bài báo: Bàn về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết nêu trong Luật Kế toán. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chíKế toán & Kiểm toán. Số: Tháng4/2014. Trang: 17-18. Năm 2014. (Jun 26 2014 8:46AM)
[8]Bài báo: Vận dụng kế toán trách nhiệm ở các công ty điện lực - Trường hợp Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tháng 5/2014. Trang: 6-9. Năm 2014.
(Jun 26 2014 9:11AM)
[9]Bài báo: Quan hệ giữa phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm. Tác giả: Ngô Hà Tấn, Đường Nguyễn Hưng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Tháng 7/2013. Trang: 10-13. Năm 2013.
(Jul 16 2014 2:34PM)
[10]Bài báo: Phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm phục vụ kiểm soát chi phí trong công ty du lịch. Tác giả: Ngô Hà Tấn & Trần Đình Khôi Nguyên. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tháng 6. Trang: Từ trang 7 - 10. Năm 2013.
(Jul 29 2013 9:18AM)
[11]Bài báo: Bàn về hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán nêu trong Luật Kế toán. Tác giả: Ngô Hà Tấn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kế tóan và Kiểm tóan. Số: Tháng 5. Trang: 30-31. Năm 2013. (Jun 29 2013 9:48AM)
[12]Bài báo: Về mô hình tổ chức kế tóan cho công ty điện lực - Trường hợp Công ty Điện lực Tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế tóan và Kiểm tóan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Tháng 7. Trang: 20-22. Năm 2012.
(Jun 29 2013 9:44AM)
[13]Tham luận: Một số bàn luận về đào tạo kế toán, kiểm toán. Tác giả: Ngô Hà Tấn; Đường Nguyễn Hưng. HTKH quốc gia Đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán. Trang: 39-46. Năm 2011. (Jun 29 2013 9:47AM)
[14]Bài báo: Cơ sở và quá trình hình thành phương pháp kế toán ghi kép. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 83 - tháng 4. Trang: 40-42. Năm 2010.
(May 6 2011 11:08PM)
[15]Bài báo: Nhận diện các giao dịch nội bộ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tác giả: Ngô Hà Tấn
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: Số 3 (38) - tháng 6. Trang: 165-170. Năm 2010.
(May 6 2011 11:13PM)
[16]Bài báo: Bàn về phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính. Tác giả: Ngô Hà Tấn (đồng tác giả 2). Tạp chí Kế toán. Số: Số 80 - tháng 10. Trang: 16-18. Năm 2009. (May 6 2011 11:10PM)
[17]Bài báo: Cần quy định hình thức kế toán phù hợp. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 62 - tháng 10. Trang: 43-44. Năm 2006.
(May 6 2011 11:06PM)
[18]Bài báo: Hạch toán các nghiệp vụ về vốn trong nội bộ doanh nghiệp. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán. Số: Số 36 - tháng 6. Trang: 120-121. Năm 2002. (Dec 31 2010 1:56PM)
[19]Bài báo: Kế toán quản trị trong các doanh nghiệp du lịch. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán. Số: Số 29 - tháng 4. Trang: 83-85. Năm 2001. (Dec 31 2010 1:56PM)
[20]Bài báo: Mô hình tổ chức kế toán doanh nghiệp. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán. Số: Số 32 - tháng 10. Trang: 194-195. Năm 2001. (Dec 31 2010 1:56PM)
[21]Bài báo: Quan hệ giữa phân cấp quản lý tài chính và mô hình tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh doanh du lịch. Tác giả: Ngô Hà Tấn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kiểm toán. Số: Số 3- tháng 6. Trang: 16-18. Năm 2001. (Dec 31 2010 1:56PM)
[22]Bài báo: Hạch toán chi phí và kết quả kinh doanh trong công ty du lịch có phân cấp quản lý tài chính. Tác giả: Ngô Hà Tấn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Kế toán
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 12- tháng 5. Trang: 112-89(tt). Năm 1998.
(May 6 2011 10:50PM)
[23]Bài báo: Vấn đề tổ chức hạch toán kế toán phục vụ phân cấp quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: Số đặc san - tháng 4. Trang: 34-36. Năm 1998. (Dec 31 2010 1:56PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn