Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kế toán
 2014 Sinh viên các hệ đào tạo của Trường  Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN
[2]Lý thuyết kế toán
Ngành: Kế toán
 2004 Học viên cao học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[3]Hệ thống thông tin kế toán
Ngành: Kế toán
 1990 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Kinh tế- ĐHĐN
[4]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 1982 sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn