Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Thanh Thúy
Đề tài: Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Vinaconex 25

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2010

 2011

[2]Huỳnh Thị Thu Phương
Đề tài: Tăng cường quản lý tài chính Đảng ở Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2008

 2010

[3]Vương Diệu Hồng Nga
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý theo phân cấp ở Công ty Dệt may Hòa Thọ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2007

 2009

[4]Nguyễn Thị Ngọc Hải
Đề tài: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần xi măng vật liệu xây dựng - xây lắp Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2008

 2009

[5]Trần Thị Phương Lan
Đề tài: Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2008

 2009

[6]Nguyễn Trọng Hiếu
Đề tài: Tổ chức công tác kế toán phục vụ báo cáo tài chính hợp nhất ở tập đoàn Nhà xuất bản Giáo dục

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2007

 2008

[7]Hà Thị Hồng Vân
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2006

 2007

[8]Hồ Văn Nhàn
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí với việc định giá dịch vụ taxi khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2004

 2006

[9]Lê Hoài Nhơn
Đề tài: Phân cấp quản lý tài chính và xác lập mô hình tổ chức kế toán hợp lý ở Công ty Điện lực 3

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2005

 2006

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn