Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,026

 Quan hệ giữa phân cấp quản lý tài chính và mô hình tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh doanh du lịch
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Hà Tấn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Kiểm toán; Số: Số 3- tháng 6;Từ->đến trang: 16-18;Năm: 2001
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn