Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,139,224

 Phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm phục vụ kiểm soát chi phí trong công ty du lịch
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Hà Tấn & Trần Đình Khôi Nguyên
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Tháng 6;Từ->đến trang: Từ trang 7 - 10;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu về phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm phục vụ kiểm soát chi phí trong công ty du lịch kinh doanh đầy các loại hình dịch vụ du lịch.
ABSTRACT
Nghiên cứu về phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm phục vụ kiểm soát chi phí trong công ty du lịch kinh doanh đầy các loại hình dịch vụ du lịch.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn