Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,085

 Bàn về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết nêu trong Luật Kế toán
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Hà Tấn
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chíKế toán & Kiểm toán; Số: Tháng4/2014;Từ->đến trang: 17-18;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Góp ý sửa đổi qui định về nội dung công tác kế toán (kế toán tài chính, kế toán quản trị) trong Luật kế toán được hợp lý hơn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
không
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn