Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,876

 B2007 - ĐN - 18. Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính theo phân cấp ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đề tài cấp Bộ - Năm 2010
marriage affairs all wife cheat i want an affair
wa
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  TS Ngô Hà Tấn; Thành viên:  TS. Nguyễn Công Phương, ThS. Nguyễn Hữu Cường
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: B2007-ĐN-18 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kế toán

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me


unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn