Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,175,158

 Tổ chức kế toán trong điều kiện phân cấp quản lý tài chính ở doanh nghiệp du lịch, Đề tài cấp ĐHĐN, 2001.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Ngô Hà Tấn; Thành viên:  
Số: Tháng 7 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kế toán
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn