Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,741

  A High Performance VLSI Architecture for Variable Block Size Motion Estimation of H.264/AVC
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Hoai-Huong Nguyen Le, Anh Tuan Tang, Thanh Tung Huynh and Huy Hoang
Nơi đăng: Proceedings of 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence, Da Nang, Viet Nam; Số: xxx;Từ->đến trang: 77-79;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn