Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,612

  On Small injective, simple-injective and Quasi-Frobenius rings
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Van Thuyet and Truong Cong Quynh
Nơi đăng: Acta Mathematica Universitatis Comenianae
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 78;Từ->đến trang: 161-172;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Let $R$ be a ring. A right ideal $I$ of $R$ is called small in $R$ if $I+K\ne R$ for every proper right ideal $K$ of $R$. A ring $R$ is called {\it right small finitely injective (briefly, SF-injective) } (resp., {\it right small principally injective (briefly, SP-injective) }) if every homomorphism from a small and finitely generated right ideal (resp., a small and principally right ideal) to $R_R$ can be extended to an endomorphism of $R_R$. The class of right SF-injective and SP-injective rings are broader than that of right small injective rings (in [SC2]). Properties of right SF-injective rings and SP-injective rings are studied and we give some characterizations of a QF-ring via right SF-injectivity with ACC on right annihilators. Furthermore, we answer a question of Chen and Ding.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn