Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,146

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở Đại số hiện đại
Ngành: Toán học
 2012 Cao học  Trường Đại học Sư Phạm
[2]Lý thuyết vành
Ngành: Toán học
 2010 Sinh viên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm
[3]Lý thuyết môđun
Ngành: Toán học
 2008 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm
[4]Đại số tuyến tính và hình học giải tích
Ngành: Toán học
 2007 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm
[5]Toán cao câp 1,2
Ngành: Toán học
 2007 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế
[6]Đại số
Ngành: Toán học
 2007 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn