Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,859

 Về sự phân tích của các môđun ef-mở rộng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh-Le Van Thuyet
Nơi đăng: Hue Uni. J. Research
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 1;Từ->đến trang: 19-27;Năm: 2006
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
A module is called extending if every submodule is essential in a di-
rect summand. In [TW], Thuyet and Wisbauer considered the extending
property for the class of (essentially) finitely generated submodules. A
module M is called ef-extending if every closed submodule which contains
essentially a finitely generated submodule is a direct summand of M. The
following implications are obvious
extending ⇒ ef-extending ⇒ uniform-extending
In [CT], Chien and Thuyet gave an example proving that the converse of
the first implication is not true. In this paper, we will give the conditions
for which an ef-extending module can be decomposed into a direct sum of
uniform modules.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn