Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,309

 On rings with ACC on annihilators and having essential socles
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh and  Le VanThuyet
Nơi đăng: East-West J. Math.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: ;Từ->đến trang: 227-234;Năm: 2005
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
 
ABSTRACT
 In this paper, we will prove that a ring R with ACC on right annihilators and it has the left essential socle as a right ideal of R   and R has the essential right socle as a right ideal) is semiprimary. The related results were also obtained in [NY1] but the ring R should be semilocal. We also give some properties about the relations between universally mininjective rings and semisimple  rings and answer partially a conjecture of Faith and Menal: Whether every strongly right Johns ring is QF? Many characterizations of QF-rings,  semisimple rings were obtained.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn