Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,397,384

 On semiperfect f-injective rings
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh
Nơi đăng: International Electronic Journal of Algebra
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 1;Từ->đến trang: 18-29;Năm: 2007
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
 
ABSTRACT
  A ring R is called right F-injective if every right R-homomorphism
from a finitely generated right ideal of R to R extends to an endomorphism
of R. R is called a right FSE-ring if R is a right F-injective semiperfect ring
with essential right socle. The class of right FSE-rings is broader than that of
right PF-rings. In this paper, we study and provide some characterizations of
this class of rings. We prove that if R is left perfect, right F-injective, then
R is QF if and only if R/S is left finitely cogenerated where S = Sr = Sl if
and only if R is left semiartinian, Soc2(R) is left finitely generated. It is also
proved that R is QF if and only if R is left perfect, mininjective and J2 = r(I)
for a finite subset I of R. Some known results are obtained as corollaries.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn