Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,031,792

 On strictly generalized p. quasi-Baer rings
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Banh Duc Dung, Truong Cong Quynh and Le Duc Thoang,
Nơi đăng: East-West J. Math
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: Vol. 9, No. 2;Từ->đến trang: 189-196;Năm: 2007
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
 
ABSTRACT
 Aring R is called strictly generalized right p-quasi-Baer if for any
nonzero element x ∈ R, there exists a positive integer n such that xn nonzero
and the right annihilator of xnR is generated by an idempotent. The
class of strictly right generalized right p-quasi-Baer rings is a new class of
generalized right p-quasi-Baer rings and contains right principally quasi-
Baer rings. In this paper, many properties of these rings and relations to
another kinds of rings are studied, the closeness of this class of rings and
some relative classes under direct products or direct sums is investigated.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn