Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,033,342

 Some properties of ef-extending rings
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Truong Cong Quynh and Le Van Thuyet
Nơi đăng: Mathematical Journal of Okayama University; Số:  52 ;Từ->đến trang: 123-131.;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
 In [16], Thuyet and Wisbauer considered the extending
property for the class of (essentially) finitely generated submodules. A
module M is called ef-extending if every closed submodule which con-
tains essentially a finitely generated submodule is a direct summand of
M. A ring R is called right ef-extending if RR  is an ef-extending mod-
ule. We show that a ring R is right ef-extending and the R-dual of every
simple left R-module is simple if and only if R is semiperfect right con-
tinuous with Sr = SleRR. We also prove that a ring R is a QF-ring
if and only if R is left Kasch and R(ω)
R is ef-extending if and only if R is
right AGP-injective satisfying DCC on right (or left) annihilators and
(R ⊕ R)R is ef-extending.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn