Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,253

 Về môđun giả c*-nội xạ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Hồng Tín, Trương Công Quỳnh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 6(47);Từ->đến trang: 118-126;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
A right R-module N is called pseudo M - injective if for any submodule A of M, every monomorphism from A to N, can be extended to a homomorphism from M to N. Module M is called pseudo injective if M is pseudo M - injective. Some characterizations of class modules are studied by many authos and it’s applications to classical rings. In this paper, we give a generalizations concept of above class modules, pseudo c*- injective module, under monomorphism of their closed submodules. The main results are some properties of class pseudo c*- injective modules and rings respective. Moreover, a characterization of quasi Frobenius via pseudo c*-injective is studied.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn