Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,037,594

 Some properties of $e$-supplemented and $e$-lifting modules
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh and Phan Hong Tin
Nơi đăng: Vietnam Journal of Mathematics; Số: 41(3);Từ->đến trang: 303-312;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Following \cite{K}, a module $M$ is called $\delta$-supplemented if every submodule of $N$ of $M$, there exists $L\leq N$ such that $M=N+L$ and $N\cap L\ll_{\delta} L$. A module $M$ is called $\delta$-lifting if for any $N \leq M$, there exists a decomposition $M = A\oplus B$ such that $A\leq N$ and $N \cap B \ll_{\delta}M$. In this paper, we study $e$-supplemented modules and $e$-lifting modules which is generalized $\delta$-supplemented modules and $\delta$-lifting modules. Some properties of these modules are considered. Moreover, we also have new characterizations of Artinian (resp., Noetherian) $Rad_e(M)$ module are studied with chain conditions on $e$-supplemented modules.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn