Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,034,489

 Mutually essentially pseudo injective modules
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh, Phan The Hai and Le Van Thuyet
Nơi đăng: The Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society; Số: 39;Từ->đến trang: 795-803;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Let $M$ and $N$ be two modules. $M$ is called essentially pseudo $N$-injective if for any essential submodule $A$ of $N$, any monomorphism $f : A \rightarrow M$ can be extended to some $g \in Hom(N, M)$. $M$ is called essentially pseudo injective if $M$ is essentially pseudo $M$-injective. Basic properties of mutually essentially pseudo injective modules and essentially pseudo injective modules are proved and their connections with pseudo-injective modules are addressed.cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Let $M$ and $N$ be two modules. $M$ is called essentially pseudo $N$-injective if for any essential submodule $A$ of $N$, any monomorphism $f : A \rightarrow M$ can be extended to some $g \in Hom(N, M)$. $M$ is called essentially pseudo injective if $M$ is essentially pseudo $M$-injective. Basic properties of mutually essentially pseudo injective modules and essentially pseudo injective modules are proved and their connections with pseudo-injective modules are addressed.walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn