Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,884

 Những khó nhăn của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Pháp trong việc sử dụng thì Imparfait và Passé composé de l’indicatif trong khi viết tiếng Pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Gia Nguyên Thy
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3 trường ĐHNN Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 3;Từ->đến trang: 188-194;Năm: 2007
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn