Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='tgnthy' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,965,880

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dịch viết 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên học bằng hai  Đại học Ngoại Ngữ
[2]Viết 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên lớp bằng hai  Đại học Ngoại Ngữ
[3]Thực hành Dịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên chính quy  Đại học Ngoại Ngữ
[4]Tiếng Pháp 1,2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên ngành Hóa dầu  Đại học Bách Khoa
[5]Viết 1,2
Ngành: Ngoại ngữ
 2002 Sinh viên chính quy ngành tiếng Pháp
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Ngoại Ngữ
[6]Nghe 1,2,3,4
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên chính quy ngành Tiếng Pháp  Đại học Ngoại Ngữ
[7]Tiếng Pháp tổng hợp 1, 2, 3,4
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên chính quy ngành Tiếng Pháp
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Ngoại Ngữ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn