Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,892

 Hiện tượng chuyển di ngôn ngữ và một số đề xuất sư phạm trong việc giảng dạy tiếng Pháp cho Sinh viên đã học tiếng Anh.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trần Gia Nguyên Thy*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 2(75).2014;Từ->đến trang: 78;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chuyển di ngôn ngữ là một hiện tượng không thể tránh khỏi trong quá trình học ngoại ngữ. Hiện tượng này càng trở nên phức tạp hơn khi người học đã học một ngoại ngữ khác trước đó ví dụ như trường hợp người học Việt Nam học tiếng Pháp sau khi đã học tiếng Anh. Những chuyển di này có thể mang yếu tố tích cực do sự tương đồng về cấu trúc ngôn ngữ của các thứ tiếng được học nhưng thường gặp nhất lại là những chuyển di tiêu cực hay còn gọi là các giao thoa ngôn ngữ bắt nguồn từ các dị biệt về từ vựng, ngữ âm và cú pháp giữa các ngôn ngữ gây trở ngại cho việc học ngoại ngữ. Chính vì thế khi dạy tiếng Pháp cho đối tượng người học đã từng học tiếng Anh, người dạy cần chú ý phát huy những chuyển di tích cực nhưng đồng thời quan trọng hơn là phải dự kiến được những chuyển di tiêu cực để phòng tránh và chỉnh sửa các lỗi sai cho người học.
ABSTRACT
Linguistic transfer is an inevitable phenomenon of learning a foreign language. This becomes more complicated when the learner has learned another foreign language as in the case of a Vietnamese student learning French after learning English. Such transfers may be positive due to some similarities in language structures learned but are mostly negative tranfers or interference due to linguistic dissimilarities on the lexicon, phonetics and syntax that discriminate language learning. Therefore, in the course of teaching French to the English learner, the teacher needs to ensure positive tranfers but also find out adverse ones in view of preventing and correcting errors made by the learner.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn