Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,965,874

 Tìm hiểu động cơ, chiến lược và điều kiện học tập của sinh viên năm 1 khóa 2003 -2007 khoa Pháp trường ĐHNN-ĐN
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Thị Trâm Anh, Trần Gia Nguyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thúy; Thành viên:  
Số: T04-13-11 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Chưa xác định

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn