Trần Thị Thu Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,322,249

 
Mục này được 23921 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Thu Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/05/1992
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Applied Mathematics and Computer Science; Tại: Tula State University
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Applied Mathematics and Computer Science; Tại: Tula State University
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thống kê - Tin học trường Đại học Kinh Tế - 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/10/2018 - nay: công tác tại Khoa Thống Kê -Tin học, trường đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Second order total generalized variation based model for restoring images with mixed Poisson. Authors: Tran Thi Thu Thao, and et al.. Informatsionno-Upravliaiushchie Sistemy [Information and Control Systems]. No: Vol (2). Pages: 20-32. Year 2021. (Jul 5 2021 11:10AM)
[2]Article: A hybrid regularizers approach based model for restoring image corrupted by Poisson noise. Authors: Tran Thi Thu Thao and et.al.. Institute of Computer Science. No: 13 (5). Pages: 965-978. Year 2021. (Jul 19 2022 10:57AM)
[3]Article: Combined total variation of first and fractional orders for Poisson noise removal in digital images. Authors: Tran Thi Thu Thao, and et.all.. Informatsionno - Upravliaiushchie Sistemy. No: No 5. Pages: 10-19. Year 2021. (Jul 19 2022 10:58AM)
[4]Article: A hybrid regularizers model for multiplicative noise removal. Authors: Tran Thi Thu Thao, and et.all.. Cybernetics and Physics, Institute of Problems of Mechanical Engineering, Russian Academy of Sciences. No: 10 (1). Pages: 40-50. Year 2021. (Jul 19 2022 11:01AM)
[5]Article: An Algorithm for Hybrid Regularizers Based Image Restoration with Poisson Noise. Authors: Tran Thi Thu Thao, Pham Cong Thang. Journal Kybernetika (ISI/SCIE). No: Vol. 57 (3). Pages: 446-473. Year 2021. (Jul 5 2021 11:07AM)
[6]Article: The 1-Millisecond Challenge – Tactile Internet: From Concept to Standardization. Authors: Tran Thi Thu Thao, and et al.. Journal of Telecommunications and the Digital Economy. No: Vol.8. No.2. Pages: 56-93. Year 2020. (Jul 6 2020 12:35PM)
[7]Article: An Efficient Total Variation Minimization Method For Image Restoration. Authors: Tran Thi Thu Thao and et.al. INFORMATICA - An International Journal, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. No: Informatica (2020). Pages: 1-22. Year 2020. (Jul 6 2020 12:38PM)
[8]Article: An adaptive algorithm for restoring image corrupted by mixed noise. Authors: Tran Thi Thu Thao and et al.. CYBERNETICS AND PHYSICS. No: 2. Vol.8. Pages: 73-82. Year 2019. (Feb 15 2020 1:22PM)
[9]Article: Flying Ad-Hoc Network for Emergency Based on IEEE 802.11p Multichannel MAC Protocol. Authors: Tran Thi Thu Thao and et al.. Distributed Computer and Communication Networks. DCCN 2019. Lecture Notes in Computer Science. No: 11965. Springer, Cham. Pages: 479-494. Year 2019. (Feb 15 2020 1:24PM)
[10]Article: An Adaptive Variational Model for Medical Images Restoration. Authors: Tran Thi Thu Thao, and et al.. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. No: Vol. XLII-2/W12. Pages: 219-224. Year 2019. (Jun 17 2019 5:06PM)
[11]Presentations: Компьютерное моделирование кинетики фрактальных агрегатов в коллоидных системах. Authors: Чан Тхи Тху Тхао. Современные проблемы математики, механики, информатики: материалы Региональной научной студентческой конференции. – Тула: Изд-во ТулГУ. Pages: 201-206. Year 2018. (Oct 4 2018 9:28PM)
[12]Article: An Algorithm for Image Restoration with Mixed Noise Using Total Variation Regularization. Authors: Tran Thi Thu Thao and et al.. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCI-E). No: 26(6). Pages: 2831-2845. Year 2018. (Oct 5 2018 9:34AM)
[13]Presentations: Компьютерное моделирование кинетики коагуляции фрактальных агрегатов в аэрозолях. Authors: Чан Тхи Тху Тхао. XII Региональная заочная магистерская научная конференция: Сборник докладов / под научной редакцией канд. техн. наук, доц. Г.Е. Мишуниной. В двух частях. Часть I. Тула: Изд-во ТулГУ. Pages: 220-223. Year 2017. (Oct 4 2018 9:19PM)
[14]Presentations: Моделирование стохастических структур регулярными фракталами. Authors: Чан Тхи Тху Тхао. IX Региональная молодёжная научно – практическая конференция Тульского государственного университета, Издательство ТулГу. Year 2015. (Feb 22 2020 12:48AM)
  
 Khen thưởng
[1] Vietnamese Goverment Scholarship năm 2011-2016. Năm: 2011.
[2] Russian & Vietnamese Goverment Scholarship năm 2016-2018. Năm: 2016.
[3] Giấy khen của Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Liên Bang Nga năm 2014-2015. Số: 01/QĐ//SQVN-16. Năm: 2016.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019-2020. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020-2021. Số: 1139/QĐ-ĐHKT. Năm: 2021.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2021-2022. Số: 1051/QĐ-ĐHKT. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình hướng đối tượng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2022 Sinh viên năm 2  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên năm 3  Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Cơ sở lập trình
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên năm 1, năm 2  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Hệ thống thông tin quản lý
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 Sinh viên năm 1, 2, 3  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn