Trần Thị Thu Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,927

 
Mục này được 22637 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Thu Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/05/1992
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Applied Mathematics and Computer Science; Tại: Tula State University
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Applied Mathematics and Computer Science; Tại: Tula State University
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thống kê - Tin học trường Đại học Kinh Tế - 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/10/2018 - nay: công tác tại Khoa Thống Kê -Tin học, trường đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Second order total generalized variation based model for restoring images with mixed Poisson. Authors: Tran Thi Thu Thao, and et al.. Informatsionno-Upravliaiushchie Sistemy [Information and Control Systems]. No: Vol (2). Pages: 20-32. Year 2021. (Jul 5 2021 11:10AM)
[2]Article: An Algorithm for Hybrid Regularizers Based Image Restoration with Poisson Noise. Authors: Tran Thi Thu Thao, Pham Cong Thang. Journal Kybernetika (ISI/SCIE). No: Vol. 57 (3). Pages: 446-473. Year 2021. (Jul 5 2021 11:07AM)
[3]Article: The 1-Millisecond Challenge – Tactile Internet: From Concept to Standardization. Authors: Tran Thi Thu Thao, and et al.. Journal of Telecommunications and the Digital Economy. No: Vol.8. No.2. Pages: 56-93. Year 2020. (Jul 6 2020 12:35PM)
[4]Article: An Efficient Total Variation Minimization Method For Image Restoration. Authors: Tran Thi Thu Thao and et.al. INFORMATICA - An International Journal, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. No: Informatica (2020). Pages: 1-22. Year 2020. (Jul 6 2020 12:38PM)
[5]Article: An adaptive algorithm for restoring image corrupted by mixed noise. Authors: Tran Thi Thu Thao and et al.. CYBERNETICS AND PHYSICS. No: 2. Vol.8. Pages: 73-82. Year 2019. (Feb 15 2020 1:22PM)
[6]Article: Flying Ad-Hoc Network for Emergency Based on IEEE 802.11p Multichannel MAC Protocol. Authors: Tran Thi Thu Thao and et al.. Distributed Computer and Communication Networks. DCCN 2019. Lecture Notes in Computer Science. No: 11965. Springer, Cham. Pages: 479-494. Year 2019. (Feb 15 2020 1:24PM)
[7]Article: Computer Calculation for Aggregation Process of Fractal Cluster Particles. Authors: Tran Thi Thu Thao and et al.. Int. Sci. Journal "Scientific News (ISSN 2619-1245). No: 5(10). Pages: 202-205. Year 2019. (Jun 17 2019 5:02PM)
[8]Article: An Adaptive Variational Model for Medical Images Restoration. Authors: Tran Thi Thu Thao, and et al.. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. No: Vol. XLII-2/W12. Pages: 219-224. Year 2019. (Jun 17 2019 5:06PM)
[9]Article: An Algorithm for Image Restoration with Mixed Noise Using Total Variation Regularization. Authors: Tran Thi Thu Thao and et al.. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCI-E). No: 26(6). Pages: 2831-2845. Year 2018. (Oct 5 2018 9:34AM)
[10]Presentations: Компьютерное моделирование кинетики фрактальных агрегатов в коллоидных системах. Authors: Чан Тхи Тху Тхао. Современные проблемы математики, механики, информатики: материалы Региональной научной студентческой конференции. – Тула: Изд-во ТулГУ. Pages: 201-206. Year 2018. (Oct 4 2018 9:28PM)
[11]Presentations: Компьютерное моделирование кинетики коагуляции фрактальных агрегатов в аэрозолях. Authors: Чан Тхи Тху Тхао. XII Региональная заочная магистерская научная конференция: Сборник докладов / под научной редакцией канд. техн. наук, доц. Г.Е. Мишуниной. В двух частях. Часть I. Тула: Изд-во ТулГУ. Pages: 220-223. Year 2017. (Oct 4 2018 9:19PM)
[12]Article: Image denoising methods with edge preserving. Authors: Tran Thi Thu Thao, Tran Nhu Lap, Nguyen Van Nguyen, Pham Cong Thang. Теория и практика современной науки (ISSN 2412-9682). No: №8(26). Pages: 240-243. Year 2017. (Oct 4 2018 9:10PM)
[13]Article: Дискретная и непрерывная процедура динамического программирования для обработки изображений. Authors: Чан Тхи Тху Тхао, Чан Ньы Лап, Нгуен Ван Нгуен, Фам Конг Тханг. International Scientific Review (ISSN: 2410-275X). No: 8. Pages: 13-16. Year 2017. (Oct 11 2018 9:26PM)
[14]Presentations: Моделирование стохастических структур регулярными фракталами. Authors: Чан Тхи Тху Тхао. IX Региональная молодёжная научно – практическая конференция Тульского государственного университета, Издательство ТулГу. Year 2015. (Feb 22 2020 12:48AM)
  
 Khen thưởng
[1] Vietnamese Goverment Scholarship năm 2011-2016. Năm: 2011.
[2] Russian & Vietnamese Goverment Scholarship năm 2016-2018. Năm: 2016.
[3] Giấy khen của Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Liên Bang Nga năm 2014-2015. Số: 01/QĐ//SQVN-16. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên năm 3  Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn