Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tổ chức lại sản xuất ngành may thành phố Đà Nẵng theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ninh Thị Thu Thủy
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng.; Số: Số số 2 (19)/2007;Từ->đến trang: 83 – 88.;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn