Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Hồng Phong
Đề tài: Quản lý nhà nước về đấy đai trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[2]Trần Lệ Xuân
Đề tài: Phát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[3]Đặng Thị Hội An
Đề tài: Phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[4]Tăng Bảo Tú Nhi
Đề tài: Nâng cao chất lượng dân số thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[5]Nguyễn Chín
Đề tài: Mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[6]Nguyễn Thị Lệ Trinh
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[7]Trần Ngọc Sơn
Đề tài: Phát triển kinh tế hộ nông dân trên tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[8]Nguyễn Thị Thương
Đề tài: Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Hòa Vang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[9]Lê Thị Phương Nhâm
Đề tài: Phát triển cây Sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[10]Đào Thiện Duyên
Đề tài: Quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[11]Ngô Sô Phe
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[12]Phạm Thị Ngọc Quyên
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho khu vực hành chính công tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[13]Phạm Thị Chung Thủy
Đề tài: Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[14]Nguyễn Thị Kim Dung
Đề tài: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[15]Nguyễn Bá Cầu
Đề tài: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[16]Nguyễn Thị Hương
Đề tài: Phát triển bền vững du lịch ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[17]Lê Oanh Trưởng
Đề tài: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[18]Biện Văn Tuấn Vũ
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[19]Nguyễn Công Thạch
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[20]Đoàn Thị Xuân Mỹ
Đề tài: Phát triển dịch vụ y tế ở các tỉnh miền núi tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[21]Huỳnh Nguyễn Dạ Quyên
Đề tài: Giải pháp phát triển nhà ở xã hội ở thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[22]Huỳnh Thị Mỹ Lệ
Đề tài: Phát triển du lịch biển Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[23]Ngô Quốc Nhật
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn