Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích lợi ích - chi phí
Ngành: Khoa học quản lý
 2009 Cao học  Trương Đại học Kinh tế
[2]Kinh tế vĩ mô
Ngành: Khoa học quản lý
 1995 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[3]Dự báo phát triển kinh tế - xã hội
Ngành: Khoa học quản lý
 1992 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn